top of page

 Здравейте!


Посланията тук са дадени от Святия Дух

преди много години и в растояние

на дълъг период от време.

Бяхме подбудени да ги представим,

като в никакъв случай не претендираме,

че те допълват, заменят или продължават Библията,

а просто като едно доказателство, че Бог говори едно и също чрез всичките Си слуги по различни начини.Отдаваме цялата слава на Него,

за това че винаги се е грижел да наставлява,

коригира и утешава  Църквата Си.

Това,което ще прочетете тук, е един от начините,

по които Бог говори .

 

Бъдете благословени в името на Исус Христос!

bottom of page