top of page

ПИСМО 1

Нивята се простират незасети,

нивята чакат вашите слова,

и тръпнещи от пролетния вятър

жадуват за спасение вестта.

 

О, морни Мои люде, не мълчете!

Не спирайте отпаднали нозе!

С радост си челата повдигнете

и сила искайте от Мен за все!

 

Защо се спирате отчаяно сред пътя?

Защо се смут сега у вас роди?

Бъдете смели, дързостно вървете!

Сеячите не чакат щом време е да се сади.

 

Подпорката от вас не ще да се отнеме

и силата не ще оттегля от сърца ви,

с радост вий носете Мойто бреме,

зашото близо е спасението ви във слава.

 

Не спирайте! Не спирайте сред пътя,

а с увереност напред крачете вси!

Надеждата за шлем сега носете,

а вярата пък имайте за щит.

 

Опасани сте с мир, със сила свята,

осолени във Мойта благодат!

Разнасяйте навред словата на живота

що ви полага сам Отеца свят!

 

Пришествието Мое тъй е близо,

недейте вий унива, иде края веч,

Зората се заражда и не спира

дорде от Слънцето не светне всеки лъч!

 

Исуса, своя Господ вий помнете

и възвестете чудните слова,

дет Той ви изговори за спасение,

за радост, за утеха във света!

 

Сега навън настъпват дни на пролет,

сега живот се ражда във бразди,

посято ли е славното Ми Слово

там, в човешките души?

 

Мислете с радост за пришествието Мое,

носете твърдо с вяра своя кръст,

и сила ще даря на вас избрани,

спасение ще ви положа вместо пръст.

 

И колко повече настъпва, ето,

великият и славният Мой Ден,

вас в радост ще обличам и във сила,

и духът ви ще бъде най-блажен.

 

На бурните вълни ще устоите,

на силата противна-кат скала,

на пристъпите на врага ще удържите,

защото тук пред вас са Сина и Отца!

 

Дерзайте, отстранете се от суетите!

Нек всичко земно у души ви да умре!

Не гледайте на земните човеци,

на техните суетни богове!

 

Нек погледа ви сал се устремява

в едно с духа ви към Небесни висини,

там, дет ще се яви Исус във слава,

обграден от небесни ангели!

 

Очаквайте и бдете! Веч съм близо.

Очиствайте сърцата си от грях!

Молете се и пейте тук неспирно,

и искайте смирено и без страх!

 

Веч време е да хвърлите от себе

напълно стария, прогнил човек.

Ето ви нова дреха, осветена

от правда, истина, любов во век!

 

Корони положете на глави си,

с рубини украсете всякоя сега,

рубините са кръв свята Христова,

която свети тук през Вечността.

 

И ново име на чела ви тамо

Духът ще запечати с огнен кръст,

и „Посветени Господу” ще бъдат

белязаните на Христа със Божий пръст!

 

Гответе се! Гответе се избрани!

Души си пригответе за Христа

и будни във молитви непрестанни,

пребъдвайте с Духа в благодатта!

 

О, колко скоро, колко скоро ида!

Ще събера избраните Си в миг!

От крищата знайни и незнайни

всички ще се съберат, където е Синът!

 

Но вие бдете! Очистение просете!

И нек греха умре у вази за всегда!

Очистени ви искам, запомнете!

Светии во истина на чудния Христа!

 

Ваш Цар любим, желан и тъй мечтан

е вече пред вратите на света!

Готови ли са вашите души избрани

да срещнат с мир и вяра Сина и Отца?

 

Духът от вас желае да направи

пречисто и пресвято същество,

достойно с обич да възхвали

Спасител и Отец и Дух в едно!

 

Бъдете святи, както свят Съм Аз!

Любете брата с обич чиста кат сълза!

Любете се чеда, със обич свята,

тъй както ви възлюби и Отца!

 

Мирът пазете във сърца си с вяра,

надеждата нек всеки ви я знай!

Това що знаете, от покрив разгласете,

че ето, идва веч Спасителя от Рай!

bottom of page